The Association of Alcohol Dependency with Employment Probability: Evidence from population survey Health 2000 in Finland

Johansson EdvardAlho HannuKiiskinen UrpoPoikolainen Kari

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 921
Päiväys
2004
Avainsanat
alkoholi, alkoholismi, työllisyys, Suomi
Keywords
alcohol, alcoholism, employment, Finland
JEL
I120,J230
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti