Expectations, Reality and Performance in the Finnish Biotechnology Business

Nikulainen TuomoTahvanainen Antti-JussiKulvik Martti

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on arvioida bioteknologiasektorin kehitystä Suomessa 2000-luvulla. Erityisesti tarkastelussa ovat yritysten kasvuodotukset, näiden odotusten toteutuminen, julkisen rahoituksen kehitys sekä tunnistaa mahdolliset tekijät yritysten kasvun ja tuloksellisuuden taustalla. Tutkimusten tulokset näyttävät yritysten kasvuodotusten ja realisoituneen kasvun välillä olevan merkittävä ero. Vain noin kolmannes odotetusta kasvusta toteutui. On kuitenkin huomioitava, että koko sektori on kasvanut merkittävästi niin liikevaihdolla kuin myös henkilöstömäärällä mitattuna. Samaan aikaan julkisen rahoituksen määrä on vaihdellut huomattavissa määrin 2000-luvulla johtuen julkisen rahoituksen uudelleensuuntauksesta sekä viimeaikaisen talouskriisin johdosta. Tutkimuksen tulokset tuottavat merkittäviä politiikka johtopäätöksiä liittyen Suomen bioteknologiasektorin mahdollisiin kasvukanaviin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1286
Päiväys
2012
Avainsanat
bioteknologia, toimialojen evoluutio, kasvuodotukset, julkiset investoinnit, yritysten tuloksellisuus
Keywords
biotechnology, industry evolution, growth expectations, public investments, company performance
JEL
O30,M21,L25
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti