Uudistaminen ja yhteistyöverkostot Suomen teollisuudessa – Havaintoja yrityskyselystä

Nikulainen TuomoSalmi Julia

Suomalaisten yritysten uudistumista on usein tarkasteltu innovaatiotoiminnan kautta. Yritykset kuitenkin uudistuvat monella muullakin tavalla. Tässä raportissa otetaan huomioon innovaatiotoiminnan lisäksi myös tuote- ja palvelutarjonta, toimittaja- ja jakelukanavat, kansainvälistyminen sekä markkinointi. Tutkimuksen laajaan kyselyyn pohjautuvat tulokset osoittavat, että suomalaiset teollisuusyritykset ovat aktiivisia mutta itsenäisiä uudistujia. Vain muutamat ulkopuoliset toimijat korostuvat eri uusiutumismuodoissa. Toimialakohtaiset erot uudistamisyhteistyössä osoittautuvat kyselyssä merkittäviksi. Tulokset antavat aiempaa laajemman kuvan yritysten uudistumisesta. Samalla ne paljastavat uudistumisen monimuotoisuuden tuoman haasteen, joka vaikeuttaa yritysten uudistumisaktiviteettien ja niihin liittyvien verkostojen tilastollista tarkastelua.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1285
Päiväys
2012
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi