Palaako tuotanto Aasiasta Suomeen? Case Polkupyörä

Kalm MatiasSeppälä Timo

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen polkupyörän arvoketjua ja miten tuotteen arvo jakautuu arvoketjussa, kun tuote valmistetaan polkupyörän markkinoijan omalla tehtaalla Suomessa tai ulkoistuskumppanin toimesta Baltiassa tai Indonesiassa. Tutkimme myös, miten arvolisän jakautuu maantieteellisesti edellä mainituissa vaihtoehdoissa. Lisäksi analysoimme valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta arvon jakautumiseen. Suomalainen valmistuttaja /markkinoija kerää 36 % polkupyörän arvosta eli verottomasta jälleenmyyntihinnasta, kun pyörä valmistetaan heidän omalla tehtaallaan. Tästä valmistuksen osuus on 16 prosenttiyksikköä. Ulkoistetussa valmistuksessa valmistuttajalle jää 27–-28 % arvonlisästä. Suomeen jää 67 % kokonaisarvosta kotimaassa valmistettaessa ja 58–-59 % kokonaisarvosta valmistuksen ollessa ulkoistettu ulkomaille. Tulosten perusteella ulkomaille ulkoistaminen on valmistuttajalle taloudellisesti kannattavaa. Vastaavasti Suomen kansantaloudelle ulkoistaminen on menetys. Analyysimme perusteella valmistuksen siirto pois Aasiasta on yrityksen näkökulmasta perusteltua -– tosin ei Suomeen vaan Baltiaan. Havaintojemme mukaan korkean arvonlisän toiminnot jäävät ulkoistuksen yhteydessä Suomeen, sillä ulkoistuskumppaneiden osuus kokonaisarvosta on vain 2 %.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1287
Päiväys
14.12.2012
Avainsanat
globaalit arvoketjut, arvonlisä, ulkoistaminen, valuuttakurssit
Keywords
global value chains, value added, outsourcing, exchange rates
JEL
F14,F23,L22,L23,L24
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Liitteet
Case_polkupyörä.pdf