A portrait of trading firms in the services sectors– Comparable evidence from four EU countries

Haller Stefanie A.Damijan JožeKaitila VilleKostevc ČrtMaliranta MikaMilet EmmanuelMirza DanielRojec Matija

Tässä tutkimuksessa esitellään yleisiä empiirisiä tuloksia, jotka koskevat ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä viidellä eri yksityisellä palvelualalla neljässä eri EU-maassa. Käytämme keskenään verrannollisia tietoja yrityksistä ja palveluista. Tulostemme mukaan viennin osuus kokonaismyynnistä on selvästi alempi palvelualoilla kuin teollisuudessa.Vastaavasti myös harvempi yritys osallistuu ulkomaankauppaan kuin teollisuudessa. Ulkomaankaupan intensiteetti vaihtelee toimialoittain ja maittain. Yritykset, joilla on sekä vientiä että tuontia, dominoivat palvelualan yritysten ulkomaankauppaa jonkin verran vähemmän kuin mitä on teollisuusyritysten kohdalla.Ulkomaankaupan arvon osalta palvelujen kauppa on selvästi tärkeämpää kuin teollisuudessa. Silti suurin osa palvelualan yrityksistä käy ulkomaankauppaa enimmäkseen tavaroilla.
Suuret, korkean tuottavuuden yritykset harjoittavat muita yrityksiä todennäköisemmin sekä vientiä että tuontia ja lisäksi ne käyvät kauppaa muita todennäköisemmin sekä tavaroilla että palveluilla. Vain harvat yritykset vievät monia eri palveluja tai useisiin eri maihin. Yritykset, jotka vievät palveluja useisiin maihin,
vastaavat suuresta osasta viennin kokonaisarvoa. Tämä ei koske kaikkia maita.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1283
Päiväys
06.09.2012
Avainsanat
vienti, tuonti, palvelut, kansainvälinen vertailu
Keywords
exports, imports, services, international comparison
JEL
F14, D22, L80
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti