The role of business subsidies in job-creation start-ups, gazelles and imcumbents

Tutkimuksessa verrataan yritystukien työllisyysvaikutuksia nopeasti kasvavissa nuorissa yrityksissä, muissa nuorissa yrityksissä sekä vanhemmissa yrityksissä. Yritystuet jaotellaan kolmeen luokkaan : t&k-tuet, työllistämistuet ja muut tuet. Kaikki suomalaiset yritykset vuosilta 2003-2008 sisältävän aineiston analyysin tulokset viittaavat siihen, että yritystukien vaikutus työllisyyteen on erilainen nopeasti kasvavissa nuorissa yrityksissä kuin muissa yrityksissä. Kokonaisuutena sekä aloittelevissa että vanhemmissa yrityksissä kaikilla yritystuilla on positiivinen vaikutus työllisyyteen tukien myöntövuonna. Työllistämistukia ja muita tukia saaneet yritykset kasvoivat myös tukivuoden jälkeen nopeammin kuin tukea saamattomat. Sen sijaan nopeasti kasvavissa nuorissa yrityksissä yritystuet eivät näyttäisi tuovan lisäsykäystä työllisyyden kasvuun tuen myöntövuonna eikä sen jälkeen verrattuna tukea saamattomiin nopeasti kasvaviin yrityksiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1246
Avainsanat
yritystuet, työ- ja elinkeinopolitiikka, kasvu, Suomi
Keywords
public subsidies, technology policy, growth, Finland
JEL
J23,L10,O33
Sivuja
34
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti