Hoivavakuutuksen tarve ja arvo erilaisille kotitalouksille

Tarkastelemme vanhuuden ajan hoivaan liittyviä kustannuksia ja epävarmuutta sekä niihin varautumista. Kuvaamme hoivamenojen odotettavissa olevaa suuruutta sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkimme lisäksi stokastisen elinkaarimallin avulla kuinka paljon erilaiset yksilöt voisivat hyötyä yksityisestä hoivavakuutuksesta suhteessa siihen, että he varautuvat hoivamenoriskeihin säästämällä. Tutkimme myös asiakasmaksujen ja palveluseteleiden vaikutuksia hoivavakuutuksen arvoon.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1223
Päiväys
2010
Sivuja
36
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi