Innovative Work Practices and Sickness Absence: What Does a Nationally Representative Employee Survey Tell?

Böckerman PetriJohansson EdvardKauhanen Antti

Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikkainnovaatioiden vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin. Työpaikkainnovaatioilla tarkoitetaan itseohjautuvia tiimejä, informaation jakamista, työnantajan tarjoamaa koulutusta sekä kannustinpalkkausta. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta vuodelta 2008. Yhden yhtälön mallien perusteella havaitaan, että työpaikkainnovaatiot kasvattavat työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden lyhyitä sairauspoissaoloja. Kahden yhtälön mallien avulla, joissa voidaan huomioida se, että työpaikkainnovaatiot ovat endogeenisia muuttujia päädytään puolestaan siihen, ettei työpaikkainnovaatioilla ole yhteyttä sairauspoissaoloihin eikä työtapaturmiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1199
Päiväys
2009
Keywords
innovative work practices, workplace innovation, sickness absence, accidents
JEL
I12,J28
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti