Does Foreign Presence Stimulate Creative Destruction in Local Markets

Maliranta MikaNurmi Satu

Tutkimme ulkomaalaisten yritysten vaikutusta alueen yrityssektorin kotimaisten toimipaikkojen hengissä säilymiseen ja kasvuun. Tarkastelemme sitä, onko ulkomaalaisilla yrityksillä epäsymmetrinen vaikutus paikallisiin yrityksiin. Ulkomaisten yritysten paikallisia vaikutuksia on tarkasteltu uudenlaisella lähestymistavalla. Siinä käytetään hyväksi toimipaikkojen ja niissä työskentelevien työntekijöiden kotipaikan välisiä alueellisia yhteyksiä. Palvelusektorin pieniä toimipaikkoja koskevat tulokset kertovat siitä, että ulkomaalaisten yritysten läsnäolo kohottaa aggregaattituottavuutta puhdistamalla markkinoilta pois tehottomia yksiköitä. Sen sijaan ulkomaalaiset yritykset eivät näytä stimuloivan tuottavuutta vahvistavaa rakennemuutosta suurien, teollisten tai jatkavien kotimaisten toimipaikkojen keskuudessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1114
Päiväys
2007
Avainsanat
ulkomaalaisomistus, paikalliset työmarkkkinat, henkiinjääminen, kasvu, yrityksen tehokkuus, valikoituminen, uudelleen kohdentuminen
Keywords
foreign ownership, local labour markets, survival, growth, company efficiency, selection, reallocation
JEL
F23,J23,R11,R23
Sivuja
15
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti