It Takes Three to Tango in Employment: Matching Vocational Education, Organizations and Students and Companies in Labour market

Tutkimme tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijan ammatillisen peruskoulutuksen jälkeiseen työmarkkina-asemaan. Tutkimuksessa käytämme ainutlaatuista aineistoa, joka on koottu yhdistämällä opiskelijoita, heidän vanhempiaan, opettajia, koulutuksen järjestäjiä sekä yrityssektorin yrityksiä koskevia erilaisia suomalaisia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Erottelemme neljä tulemaa : 1) työllinen, 2) jatko-opiskelija, 3) ei-työllinen ja 4) pudokas. Selittävät tekijät on ryhmitelty kolmeen luokkaan : 1) koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen ominaisuudet, 2) opiskelijan ominaisuudet ja 3) paikallinen työmarkkinatilanne. Opetusmenoilla ei ole vaikutusta, mutta opettajakunnan koostumuksella on. Vanhempien taustalla on suuri merkitys. Alueen talouskehitys vaikuttaa poikien sijoittumiseen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1111
Päiväys
2007
Keywords
education production, vocational education, employability, further studies, regional development, drop-out
JEL
H52,I21,J23,J24
Sivuja
36
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti