Alchol Consumption and Sickness Absence: Evidence from Panel Data

Johansson EdvardBöckerman PetriUutela Antti

Tutkimuksessa tarkastellaan alkoholin kulutuksen ja sairauspoissaolotodennäköisyyden välistä yhteyttä Suomen maakunnissa vuosina 1993-2005. Käyttämämme data on Kansanterveyslaitoksen Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymisen -aineisto, josta muodostetaan alueellinen paneeliaineisto. Tulokset osoittavat, että alkoholin kulutus korreloi positiivisesti sairauspoissaolotodennäköisyyden kanssa, ja erityisesti miesten osalta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1112
Päiväys
2007
Avainsanat
alkoholinkulutus, sairauspoissaolo
Keywords
alcohol consumption, sickness absence
JEL
I10
Sivuja
10
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti