Private-collective Software Business Models: Cordinatitons and Commercialization via Licensing

Samanaikaisesti sekä yksityisiin investointikannustimiin että julkishyödykkeiden tuotantoon perustuvista liiketoimintamalleista on olemassa varsin vähän taloustieteellistä tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on valottaa yritysten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tuotantoa käyttäen ainutlaatuista viiden Euroopan maan (Suomi, Saksa, Italia, Portugali ja Espanja) ohjelmistoyrityksistä kerättyä aineistoa. Aineistoanalyysi viittaa vahvasti siihen, että avointa lähdekoodia kehittävän yhteisön laajalti käyttämä lähdekoodin jatkokäyttöä voimakkaasti rajoittava GPL-lisenssi (General public license) toimii tehokkaana koordinointimekanismina ja leviää erityisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoja kehittäviin projekteihin osallistuneiden yritysten kautta. Ohjelmistoyritykset eivät sen sijaan pyri koordinoimaan itse tuottamiensa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen jatkokehitystä GPL-lisenssin käytön avulla. Yritykset pyrkivät pikemminkin soveltamaan joustavampia lisenssejä itse kehittämiinsä avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, vaikka avoimen lähdekoodin tarjontaan perustuviin liiketoimintastrategioihin liittyy yleisesti rajoittavien lisenssistrategioiden valinta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1091
Päiväys
2007
Avainsanat
avoimen lähdekoodin ohjelmistot, lisensointi, liiketoimintamallit
Keywords
Open Source software, licensing, business strategies
JEL
D21,D23,L23,L86
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti