Ulkomaalaisomistuksen vaikutus yrityksen kasvuun

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten kehitystä. Vuosina 2001-2003 Suomeen tuli yhteensä 760 ulkomaista yritystä. Tässä työssä selvitetään, miten näiden yritysten toiminta on kehittynyt myöhempinä vuosina. Tutkimuksessa saatiin kaksi merkittävää tulosta. Ensiksi, ulkomaiset uusperustannoin (greenfield) tulleet yritykset ovat lisänneet henkilöstöä keskimäärin 13-15 prosenttia ja liikevaihtoa 10-12 prosenttia enemmän kuin vastaavat kotimaiset yritykset. Tutkimuksen toinen päätulos on, että ulkomaalaisomistuksen vaikutus on erilainen yrityskaupoissa kuin uusperustannoissa. Yrityskauppakohteiden tapauksessa sekä henkilöstön että liikevaihdon kehitys on ollut samanlaista sekä kotimaisissa että ulkomaalaisomisteisissa yksiköissä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1081
Päiväys
2007
Avainsanat
yrityskauppa, perustaminen, ulkomainen, ulkomaalaisomistus, työllisyys, kasvu, kansainvälinen, Suomi, kehittyminen
Keywords
acquisition, greenfield, foreign, foreign-owned, takeover, development, employment, growth, Finland
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi