T&K-toiminnan verokannustimet ja yritysdynamiikka

Määttänen NikuMaliranta Mika

Vertaamme erilaisia t&k-toiminnan verokannustinjärjestelmiä numeerisen, yritysten kasvua ja t&k-investointeja kuvaavan mallin avulla. Mallin perusteella verotukien kohdentaminen vain tietyn rajan ylittäville lisäinvestoinneille lisää yritysten t&k-investointeja huomattavasti enemmän kuin verokertymävaikutukseltaan samansuuruinen tuki kaikille t&k-investoinneille. Lisäinvestointien tukeminen kuitenkin muuttaa t&k-toimintaan soveltuvan henkilöstön allokaatiota eri yritysten kesken paljon enemmän kuin kaikkien investointien tukeminen. Allokaation muutos vähentää kokonaistuotantoa. Sillä, kohdistetaanko t&k-investointeihin liittyvät veroedut vain voittoa tekeville yrityksille, jotka maksavat yritysveroa, vai kaikille yrityksille, ei ole mallin perusteella suurta merkitystä. Mallin perusteella t&k-investointeihin kannustavien veroetujen vaikutukset ovat hyvin samantapaiset riippumatta siitä, kohdistetaanko ne pelkästään voittoa tekeviin yrityksiin (jotka maksavat yritysveroa) vai kaikkiin yrityksiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1065
Päiväys
2007
Avainsanat
tutkimus ja kehitys, verokannustimet, yritysdynamiikka
Keywords
research and development, tax incentives, firm dynamics
JEL
H25,O38,L11
Sivuja
23
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi