Structural Reforms in the EU and Political Myopia in Economic Policies

Alho Kari E.O.

Tutkimus tarkastelee taloudellisia uudistuksia EU :ssa käyttäen apuna taloudellis-poliittista mallia, joka ottaa huomioon mahdollisen poliittisen lyhytnäköisyyden talouspolitiikassa, ja analysoi uudistuksia verotuksessa, hyvinvointivaltiossa sekä työ- ja hyödyke-markkinoilla. Tulokseksi saadaan, että korkea verotus ja laajat hyvinvointimenot ovat todennäköisiä, kun likinäköisyys on vallalla talouspolitiikassa. Tarkastelemme myös EU :n vakaus- ja kasvusopimuksen (VKS) vaikutusta uudistuspolitiikkaan. VKS rajoittaa verotuksen uudistamista, mutta tukee muiden lohkojen uudistamista, mutta näiden vaikutusten suuruus ei todennäköisesti ole huomattava käytännössä. Päättelemme edelleen, että taloudelliset ja poliittiset tekijät puoltavat uudistusten painopisteen asettamista hyödykemarkkinoiden uudistamiseen työmarkkinoiden sijasta, mikä onkin ollut yleisesti ottaen suuntaus käytännössä EU :ssa. Ekonometrinen evidenssi tukee näitä tuloksia. Uudistusten koordinointi EU-tasolla on tärkeintä hyödykemarkkinoiden tapauksessa, mutta ei muilla alueilla.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1050
Päiväys
2006
Avainsanat
talousuudistus, EU, lyhytnäköisyys
Keywords
economic reform, EU, myopia
JEL
E20,H30
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti