The Micro-level Dynamics of Declining Labour Share: Lessons from Finnish Great Leap

Kyyrä TomiMaliranta Mika

Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kehityksestä poiketen funktionaalinen tulonjako on muuttunut pääoman hyväksi Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa parin viime vuosikymmenen aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan aggregaattikehityksen taustalla olevia tekijöitä analysoimalla työn tulo-osuuden dynamiikkaa yritys- ja toimipaikkatasolla. Työn tulo-osuuden aggregaattimuutos hajotetaan yritys/toimipaikkatason komponentteihin hyödyntämällä työn taloustieteessä ja tuottavuustutkimuksessa käytettyä menetelmää. Tulosten mukaan iso osa työn tulo-osuuden aggregaattitason laskusta selittyy resurssien uudelleen allokoitumisella yritysten ja toimipaikkojen välillä. Vastaavasti työn tulo-osuudet yritys- ja toimipaikkatasolla ovat muuttuneet paljon vähemmän.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1049
Päiväys
2006
Avainsanat
tuotannontekijätulot, palkkapolitiikka, dekomponointi, tuottavuus
Keywords
factor income shares, wage policy, decomposition, productivity
JEL
J23,J24,D33
Sivuja
35
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti