Suomalainen palkkarakenne. Muutokset – syyt – seuraukset

Asplund RitaKauhanen Merja (toim.)

Palkkarakenteen pitkän aikavälin kehityspiirteiden tunnistaminen ja tapahtuneiden muutosten ymmärtäminen on keskeistä sekä kansantalouden menestyksen että työllisyyden kehityksen kannalta. Tästä huolimatta palkkarakennetta ja sen muutoksia on tutkittu Suomessa yllättävänkin vähän.

Kirja on Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen 3-vuotisen yhteishankkeen pohjalta tuotettu, laajalle yleisölle suunnattu loppuraportti. Se kokoaa yhteen tutkimushankkeen tärkeimmät tulokset koskien yksityisen sektorin palkkarakenteen muutoksia ja muutosten takana olevia keskeisiä taustatekijöitä. Lisäksi pohditaan saatujen tuloksien mahdollisia seurauksia lähitulevaisuuden palkanmuodostuksen ja palkkakehityksen kannalta.

Tutkimushankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 245
Päiväys
23.04.2010
Sivuja
180
Hinta
35 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi