Palkkaerot Suomessa. Yksityisen sektorin palkkojen rakenteen ja kehityksen tarkastelu

Asplund RitaBöckerman Petri

Suomessa tuotetaan runsaasti tilastotietoa eri alojen palkkojen kehityksestä ja palkkarakenteen muutoksista. Tilastoaineiston perusteella on muodostunut kohtuullisen hyvä kuva palkkarakenteen yleisistä piirteistä Suomessa.
Palkkatilastojen laadussa Suomi on EU-maiden kärkeä. Palkkarakenteeseen liityvä arvioiva ja analyyttinen työ on jäänyt kuitenkin Suomessa kovin vähäiseksi.
Tämän raportin tavoitteena on tuottaa uutta, yksityiskohtaista sekä kuvailevaa että myös analyyttistä perustietoa yksityisen sektorin palkkarakenteesta ja palkkarakenteen pitkän aikavälin kehityspiirteistä Suomessa hyödyntämällä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyritysten palkka-aineistoja aikaisempaa systemaattisemmalla tavalla.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 231
Avainsanat
palkat, palkkarakenne, palkkaerot, palkkapolitiikka
Keywords
wages and salaries, wage structure, wage differentials, wage policy
JEL
J31
Sivuja
278
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi