Perhevapaiden käytön määrät ja kustannukset yrityksissä

Maliranta MikaNapari Sami

Perhevapaiden yrityksille aiheuttamista kustannuksista tiedetään hyvin vähän. Tieto perhevapaiden kustannuksista ja niiden rakenteesta sekä jakautumisesta erityyppisten yritysten ja toimialojen välillä on kuitenkin tärkeää pyrittäessä tasaamaan perhevapaista aiheutuvia kustannuksia mies- ja naisvaltaisten alojen välillä sekä edistämään naisten työmarkkina-asemaa.

Käyttäen uutta ja ainutlaatuista aineistoa vuosilta 1995–2003 tämä tutkimus tuo uutta tietoa perhevapaiden käytöstä ja niiden aiheuttamista kustannuksista yrityksille. Tutkimus täydentää aikaisempia selvityksiä analysoimalla toimialojen ohella perhevapaiden käyttöä erityyppisissä yrityksissä. Tutkimus tuottaa myös aikaisempaa tarkempaa tietoa äitien ja isien perhevapaiden käytön kehityksestä kiinnittämällä huomiota talouden rakenteissa samanaikaisesti tapahtuneisiin muutoksiin. Uutta tietoa tarjoaa myös analyysi perhevapaiden yrityksille aiheuttamista suorista ja epäsuorista kustannuksista sekä näiden keskinäisestä tärkeydestä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 229
Sivuja
65
Hinta
28 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi