Mistä talouskasvu syntyy?

Hyytinen AriRouvinen Petri (toim.)

Lähtökohta: Nykyisten nuorten ja tulevien suomalaisten sukupolvien elintasosta tehdään päätöksiä tänään. Ne ovat ennen kaikkea päätöksiä pitkän aikavälin talouskasvusta.

Nykytila: Nykyinen politiikka korostaa koulutuksen sekä t&k-investointien määrää. Tämä tie on kuitenkin pian kuljettu loppuun: politiikka, joka perustuu investointien määrän lisäämiseen vuosi vuodelta, ei voi olla kestävän pitkän aikavälin kasvun lähde.

Tulevaisuus: Aikaisempaan verrattuna ainakin yksi kasvun lähde on muuttumassa: seuraavien 15–25 vuoden aikana tuottavuuskasvun merkitys korostuu.

Huoli: Tuottavuuden kasvun tavoittelu kysyy kansantaloudelta uudistumishalua. Suomalainen politiikka saattaa kuitenkin olla menestyksensä vanki: rakennemuutosta ei tavoitella, koska monien mielestä kasvun tavoittelussa on tähän mennessä onnistuttu hyvin.

Politiikka: Innovaatiopolitiikasta päättävien ja sitä toteuttavien hartioille tulee entistä enemmän kannettavaa. Kansainvälisen teknologiayhteistyön merkitys korostuu.

Kirjan sisältöön pääset tutustumaan viereisestä Yhteenveto-linkistä. Sisällysluettelon alleviivatut otsikot ovat linkkejä, jotka vievät eteenpäin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 214
Päiväys
2005
Sivuja
348
Hinta
39 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi