Aineettoman varallisuuden johtaminen

Hussi Tomi

Uuden talouden perustana oleva aineeton varallisuus on noussut keskeiseksikeskustelunaiheeksi etenkin osaamisintensiivisten yritysten yhteydessä.Tomi Hussi tarkastelee tutkimuksessaan suomalaisissa yrityksissä käytössä olevia aineettomanvarallisuuden johtamiseen ja mittaamiseen liittyviä käytäntöjä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 180
Päiväys
2001
Sivuja
67
Hinta
25.20 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi