Maat kilpailevat investoinneista – teknologia vetää sijoituksia Suomeen

Pajarinen MikaYlä-Anttila Pekka

Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila paneutuvat tutkimuksessaan yritysten investoinneista käytävän sijaintipaikkakilpailun teemaan tarkastelemalla ulkomaisten yritysten suoria sijoituksia ja toimintaa Suomessa.Tutkimuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:- Mille aloille ja millaisiin yrityksiin ulkomaiset yritykset ovat investoineet?- Mitkä tekijät vetävät suoria sijoituksia Suomeen?- Millaisia vaikutuksia ulkomaisilla suorilla sijoituksilla on ollut kansantalouteen?Yhteenveto:

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 173
Sivuja
78
Hinta
25.2 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi