Artificial Intelligence Platforms – A New Research Agenda for Digital Platform Economy

Mucha TomaszSeppälä Timo

Abstract

Three out of nine of S&P500 digital platform companies stand out as building own artificial intelligence (AI) platforms. There is overwhelming empirical evidence of AI technologies are being central to running a digital platform business. However, the current research agenda is not directing researchers to study AI technologies in the context of digital platforms.

We have divided the proposed AI platforms research agenda as follows: The first set of questions we propose relates to an overall conceptualization of AI platforms. Thereafter, we recognize specific aspects of AI platforms, which need to be investigated in detail to gain understanding that is more complete. The second set of questions we propose relates to understanding the dynamics between AI platforms and the broader socio-economic context. This topic might be particularly relevant to economies of countries without indigenous AI platforms. Our paper builds on the proposition that AI is a general-purpose technology, which by itself carries properties of a digital platform.

Uudet tekoälyalustat – Digitaalisten alustojen uusi tutkimusagenda

Tiivistelmä

Kolme yhdeksästä S&P500 digitaalisen alustatalouden yrityksestä on rakentamassa tekoälyalustoja. On olemassa vahvaa empiiristä näyttöä, että tekoälyteknologioilla on keskeinen asema digitaalisen alustaliiketoiminnan operoinnissa ja johtamisessa. Tutkijat ovat kuitenkin tarkastelleen tekoälyteknologioita ja digitaalisia alustoja kahtena erillisenä ilmiönä, ja niillä ei ole toistaiseksi yhtenäistävää tutkimusagendaa.

Jaamme tässä paperissa esitetyn tutkimusagendan seuraavasti: Ensimmäisten ehdottamiemme kysymysten joukko liittyy tekoälyalustojen yleiseen käsitteellistämiseen. Eri käsitteiden määrittäminen auttaa meitä ymmärtämään tekoälyalustoja ja niiden toimintalogiikoita yksityiskohtaisemmin. Toinen ehdottamiemme kysymysten joukko liittyy tekoälyalustojen välisen dynamiikan ymmärtämiseen ja niiden laajempiin sosioekonomisiin vaikutuksiin, joilla saattaa olla erityinen merkitys, niin Euroopalle kuin kehittyville talouksille. Lähtöoletuksena tutkimusagendalla on, että tekoälyalustoilla on oleellisia digitaalisten alustojen ominaisuuksia ja että yksittäiset tekoälyteknologiat ovat ns. yleiskäyttöisiä.

 

AI Day 2020: Timo Seppälän ja Tomasz Muchan esitys

Seppälä & Mucha diat 261120. Artificial intelligence platforms: A new research agenda for digital platform economy

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 76
Päiväys
06.02.2020
Avainsanat
Alustat, Digitaalinen alustatalous, Tekoäly, Tekoälyalustat, Tutkimusagenda
Keywords
Platforms, Digital Platform Economy, Artificial Intelligence, AI platforms, Research agenda
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
M1, M21, O3, O33
Sivuja
14
Kieli
Englanti