Yritystuilla ei ole aina myönteisiä tuottavuusvaikutuksia

ETLAn työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän tutkimuksen mukaan ei ole näyttöä siitä, että yritystuilla lisättäisiin yritysten tai toimialojen tuottavuusvaikutuksia etenkään lyhyellä aikavälillä. Osalla tuista on ollut tuottavuuskasvun näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia. Toisaalta tuottavuuden kasvattaminen ei ole kaikkien yritystukien tavoite.

ETLA selvitti t&k-tukien, työllistämistukien ja investointitukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusta toisaalta yksittäisten yritysten tuottavuuteen, toisaalta kokonaisten toimialojen tuottavuuteen. Tutkimuksessa ei selvitetty t&k-tukien välillisiä vaikutuksia.

Työllistämistukien vaikutusta tuottavuuteen on vaikeaa arvioida; yrityksille myönnettävän palkkatuen tavoitteena on työllistymisen edistäminen.

Työllistämis- tai investointitukea saaneet yritykset ovat ennen tuen saantia keskimäärin matalamman tuottavuuden yrityksiä. Tutkijat pohtivat, hidastaako tukien myöntäminen toivottavaa rakennemuutosta, jos matalamman tuottavuuden yritykset pysyvät markkinoilla pidempään tukien turvin.

ETLAn tutkimus ”Toimialojen tuottavuuden kasvu, sen yritystason mekanismit ja yritystuet” (TEM-julkaisu nro 14/2013) on luettavissa TEM:n verkkosivuilla.