Teollisuuden kilpailukyky kehittynyt aiemmin arvioitua heikommin

Suomen teollisuuden kilpailukyky on kehittynyt viime aikoina heikommin kuin aiemmin on arvioitu. Tehdasteollisuuden kustannuskilpailukyky heikentyi trendimäisesti noin 10 prosenttia viime vuosikymmenen aikana. Tärkein Suomen kustannuskilpailukykyä heikentävä tekijä oli euron vahvistuminen. Suomen tehdasteollisuuden kustannuskilpailukyky suhteessa muihin euroalueen maihin säilyi melko hyvänä, ilmenee ETLAn talousneuvostolle laatimasta raportista Kustannuskilpailukyvyn mittausmenetelmien uudistaminen, jonka ovat kirjoittaneet Reijo Mankinen, Nuutti Nikula ja Olavi Rantala.

Raportissa esitellään vaihtoehtoinen kustannuskilpailukyvyn mittari, yksikkökustannukset, joka ottaa työvoimakustannusten ohella huomioon myös välituotteiden hintakehityksen. Kansantalouden tilinpidon uudistusta hyödyntävä mittari kuvaa tutkijoiden mukaan paremmin yritysten kannattavuutta ja palkanmaksuvaraa.

Välituotteista on tullut globalisoituvassa maailmassa yrityksille yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Tehdasteollisuuden kustannuksista jopa 70 prosenttia muodostuu erilaisista välituotepanoksista. Perinteinen kilpailukyvyn mittari ”suhteelliset yksikkötyökustannukset” kuvaa puutteellisesti yritysten kustannuskilpailukykyä ja voi johtaa vääriin johtopäätöksiin mm. palkanmaksuvaran suhteen.