Uusi EU-datasäädös lisää laitevalmistajien ja palvelun tarjoajien velvoitteita, mutta parantaa datan saatavuutta

EU:n uusi datasäädös, joka parantaa datan saatavuutta ja hyödyntämistä hyväksyttiin marraskuussa 2023. Tuoreen Etla-selvityksen mukaan datasäädöksen alainen liiketoiminta on laajaa ja sen piiriin kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousee jopa 51 miljardiin. Säädös tuo velvoitteita erityisesti laitteita valmistaville ja niihin liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille. Säädöksen soveltamiseen liittyy kuitenkin merkittävästi tulkinnanvaraisuutta.

Datasäädös (Data Act), joka koskee verkkoon liitettävien laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden tarjoajia hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa marraskuussa 2023. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa datan saatavuutta ja hyödyntämistä, ja edistää tätä kautta innovaatioita ja talouskasvua sekä vahvistaa kuluttajien oikeuksia. Syyskuussa 2025 sovellettavaksi tuleva säädös tuo mukanaan uusia velvoitteita verkkoon liitettäviä laitteita valmistaville ja niihin liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille.

Tänään julkaistussa Etla-selvityksessä ”Datasäädös: Tietopohja markkinoista” (Etla Raportti 148) tarkastellaan suomalaisyritysten liikevaihtoa, arvonlisäystä sekä niiden dataomaisuuden arvoa vuonna 2021. Raportissa hyödynnetään Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja, joiden valossa arvioidaan datasäädöksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten liiketoiminnan laajuutta Suomessa.

Datasäädöksen piiriin pääasiallisesti kuuluvien suurten ja keskisuurten yritysten liikevaihto oli vuonna 2021 yli 44 miljardia euroa ja arvonlisäys 14 miljardia euroa, mikä vastaa noin kuutta prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Kun tarkasteluun otetaan mukaan myös pienet ja mikroyritykset, joita koskee erityisesti datasäädöksen velvoite luovuttaa niiden hallussa olevaa dataa viranomaisten käyttöön poikkeustilanteissa, nousee yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 51 miljardiin euroon. Yritysten arvonlisäys on näin 17 miljardia euroa, mikä vastaa seitsemää prosenttia bruttokansantuotteesta.

Uusi datasäädös velvoittaa verkkoon liitettävien tuotteiden valmistajat ja niihin liittyvien palveluiden tarjoajat antamaan käyttäjille heidän tuotteensa tai palvelun käytöstä syntyneen datan, riippumatta siitä, onko käyttäjä yritys vai yksityishenkilö. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää valmistajaa jakamaan tuotedataa kolmansille osapuolille, mukaan lukien kilpailijat. Datasäädös velvoittaa lisäksi datan haltijoita jakamaan dataa myös julkishallinnon organisaatioiden kanssa tapauskohtaisesti.

– On erikseen mainittava, että käytettävissämme ollut data on vuodelta 2021, ja esimerkiksi generatiivisen tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen tulee todennäköisesti muuttamaan yritysten liiketoimintamalleja ja yritysten hallussa olevia datavarantoja ennen ensi vuoden syksyä, jolloin datasäädöstä aletaan soveltaa käytäntöön. Myös soveltamiseen liittyy merkittävästi tulkinnanvaraisuutta, joten säädöksen soveltamisala tarkentuu joiltain osin vasta tulevien oikeuskäytäntöjen pohjalta, huomauttaa Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.

Datasäädöksen tehokas toimeenpano edellyttää Kosken mukaan viranomaisten kykyä valvoa ja sanktioida rikkomuksia. Datasäädös velvoittaa EU-jäsenvaltioita seuraamuksia määrätessään ottamaan huomioon mm. rikkomuksen laajuuden ja keston, sen johdosta saadut edut/tappiot sekä yrityksen liikevaihdon suuruuden.

 

Koski, Heli – Pajarinen, Mika: Datasäädös: Tietopohja markkinoista (Etla Raportti 148)