Tulevia talousnäkymiä käytiin läpi syksyn Suhdanteen verkkolivessä

Tänä syksynä Etla ennustaa Suomen talouden supistuvan 0,3 prosenttia eli ennuste on tältä osin muuttumaton viime keväästä. Ensi vuoden kasvulukua on hieman alennettu viime keväästä, mutta taantuma jää ennusteen mukaan silti lyhyeksi. Syksyn talousennusteen lukuja ja arvioita käytiin läpi Etlan verkkolivelähetyksessä Sanomatalosta.

Etlan Suhdanne-ennuste julkistettiin tänä syksynä tunnin mittaisella verkkolivelähetyksellä FLIKin Sanomatalon studioilta. Torstaina 14. syyskuuta lähetetyssä livestriimissä kuultiin aluksi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjun katsaus talous- ja veropolitiikkaan, minkä jälkeen tuoreen ennusteen luvut esitteli ennustepäällikkö Päivi Puonti.

Rakennusalan ahdinko on viime ajat hallinnut talousuutisia, joten Etlankin tilaisuuden päätteeksi rakennusalan tulevia näkymiä avasi ennusteryhmän tutkija Sakari Lähdemäki. Hänen esityksensä keskittyi vastaamaan kysymykseen, milloin rakennusalan sukellus päättyy.

Tilaisuuden juonsi tuttuun tapaan Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander. Paikalla Sanomatalossa olivat myös ennusteryhmän tutkijat Birgitta Berg-Andersson ja Ville Kaitila.

Suomen talouden näkymät eivät ole kohentuneet viime vuodesta ja Etla onkin pitänyt ennusteensa muuttumattomana viime keväästä. Verkkolivelähetyksessä (vas.) Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander, toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja ennustepäällikkö Päivi Puonti. 

Suomen talouden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 0,3 prosenttia. Alkuvuonna bruttokansantuote vielä kasvoi mutta loppuvuotta kohden talous supistuu. Koko vuonna taloutta painavat erityisesti investoinnit ja varastojen purkaminen, mutta hieman myös yksityinen kulutus.

Ensi vuodelle Etla ennustaa hyvin maltillista 0,8 prosentin kasvua, jota kaikki kulutuserät tukevat.

Hintojen nousun kiivain vaihe on takana niin Suomessa kuin euroalueellakin. Inflaatio kotimaassa painuukin Etlan ennusteen mukaan ensi vuonna hieman keskuspankin 2 prosentin tavoitetta alemmas. Yksityinen kulutus kasvaa ostovoiman parantuessa asteittain ja Etla ennustaa Suomen kuluttajahintainflaatioksi ensi vuodelle 1,9 prosenttia.

– Hallituksen kaavailema sopeutusohjelma painottuu vaalikauden loppupuolelle. Etlan näkemyksen mukaan suhdannekuoppa on tällöin jo ohitettu eli voidaan sanoa, että julkisen talouden sopeutus painottuu oikeaan aikaan. Sopeutusohjelma on toimeenpantava kokonaan, jotta velkasuhde vakautuu, painotti ennustepäällikkö Päivi Puonti tilaisuudessa.

Esitysten jälkeen käytiin läpi yleisön kysymyksiä ja kommentteja. Kysymyksiä nousi esille niin asuntomarkkinoista, korkotasosta, euroalueen taloudesta kuin myös harmaan talouden kitkemisen vaikutuksista.

Tutkija Sakari Lähdemäki kävi läpi rakennusalan näkymiä tilaisuuden lopuksi.

 

Etlan ennuste tiivistettynä

  • Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia. Alkuvuonna bruttokansantuote vielä kasvoi mutta loppuvuonna tilanne heikkenee. Ensi vuonna bkt kasvaa 0,8 prosenttia.
  • Kasvua hidastavat inflaatio ja rahapolitiikan kiristyminen.
  • Talous supistuu tänä vuonna, kun investoinnit vähenevät ja varastoja puretaan, mutta myös yksityisen kulutuksen vähentyessä. Asuinrakentaminen ja julkiset investoinnit supistuvat voimakkaasti, julkinen kulutus sen sijaan kasvaa.
  • Kansainvälinen vientikysyntä jää tänä vuonna heikoksi, joten vienti supistuu hieman (-0,3 %). Tuonti kuitenkin vähenee tätä enemmän (-3,4 %), joten nettovienti tukee talouskasvua ennustejaksolla. Ensi vuonna vienti kääntyy vahvaan kasvuun palveluviennin vauhdittamana. Ensi vuonna kotimainen kysyntä kasvaa, mutta varastot supistuvat edelleen. Yksityinen kulutus kasvaa asteittain, kun ostovoima paranee.
  • Kuluttajahintainflaatio hidastuu merkittävästi ja on ensi vuonna 1,9 prosenttia.
  • Työttömyysaste nousee tänä vuonna 7,2 prosenttiin, mutta laskee jo ensi vuonna. Myös työllisyyden lasku jää väliaikaiseksi, työllisyysaste on tänä vuonna 77,9 % ja ensi vuonna 79 %.
  • Rakentaminen supistuu merkittävästi mutta alkaa elpyä jo ensi vuoden aikana.
  • Julkisen talouden sopeutus painottuu vuosiin, jolloin kuluvan vuoden suhdannekuopasta on jo noustu.

Katso Etlan Suhdanne-ennusteesta tehty tiivis somevideo:

 

Lue Etlan tuore ennuste

Koko ennuste on luettavissa suhdanne.fi

Liitteet

Etlan syksyn 2023 Suhdanne-ennusteen julkistuskalvot

Verkkolivelähetyksessä 14.9.2023 esitellyt Aki Kangasharjun, Päivi Puontin ja Sakari Lähdemäen kalvot.

Lataa