Raaka-aineiden kysyntä kasvaa, hinnoissa laskupainetta kasvaneen tarjonnan vuoksi

Raaka-aineiden kysyntä kasvaa maailmantalouden vahvistuessa, mutta kasvuvauhti jää hitaaksi. Kun monien raaka-aineiden tarjonta on kasvanut voimakkaasti, ja niiden kysynnän kasvu on hidastunut, hintoihin kohdistuu laskupaineita, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2014–2015”.

Jos raakaöljyn tarjonnassa ei esiinny suuria häiriöitä, eikä globaaleja kysyntäshokkeja ilmene, öljyn hinnan arvioidaan laskevan 103 dollariin barrelilta vuoden 2015 loppuun mennessä. Raakaöljyn markkinoilla on teknisessä mielessä ylitarjontatilanne, mutta sitkeät tarjontahäiriöt estävät hintojen merkittävän laskun lähivuosineljänneksien aikana. Toisaalta Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon kasvun ennakoidaan rajoittavan öljyn hinnan nousua.

Kysyntäpuolella Kiinan kasvun hidastumisen ja OECD-maiden kulutuksen alenemisen odotetaan ankkuroivan öljyn lisätarjonnan tarpeen 1 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2014 ja 1,1 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2015.

Maakaasun hinnan odotetaan laskevan Euroopassa johtuen sen kytkennästä öljyn hintaan. Hinnat pysyvät kuitenkin korkeampina kuin Yhdysvalloissa, missä liuskekaasun tarjonnan kasvu on alentanut hintoja. Kivihiilen hinnan ennustetaan liikatarjonnan vuoksi edelleen alenevan seuraavien vuosineljänneksien aikana.

Rautamalmin ja -romun hinnan laskun odotetaan jatkuvan viime vuoden korkealta tasoltaan. Rautamalmin tonnihinnan ennustetaan alenevan 135 dollarista 100 dollariin vuoden 2015 loppuun mennessä, kun tuotanto kasvaa voimakkaasti Australiassa ja Brasiliassa.

Myös värimetallien hintojen lasku jatkuu vuonna 2014, mutta hitaampana (-1 %). Useiden värimetallien markkinoilla liikatarjonta supistuu, ja vuonna 2015 hintojen odotetaan nousevan hieman (+4 %).

Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden hintojen ennakoidaan kehittyvän epäyhtenäisesti vuosina 2014 ja 2015. Jos tuotannossa tai kaupassa ei esiinny häiriöitä Mustan Meren alueella, runsaan tarjonnan odotetaan pitävän vehnän ja muiden viljojen hinnat lähellä nykytasoa ennustejakson aikana. Kahvin ja kaakaon kallistuminen nostaa elintarvikkeiden osaindeksiä ennustejakson aikana.

Maatalousperäisten raaka-aineiden hintoihin liittyy säästä johtuvia riskejä. Vuonna 2014 El Niño -ilmiö voi pienentää useiden maatalousperäisten raaka-aineiden satoja.

Lisätietoja: Paavo Suni, ETLA, puh. (09) 609 90205, matkap. 050 524 5616

* * *
Raportti “World Trade and Commodity Prices in 2014–2015” perustuu keskusteluihin, joita jäsenlaitosten edustajat ovat käyneet AIECE:n raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoivassa työryhmässä, sekä ennusteisiin, joita he ovat tehneet raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehityksestä. Raportti ei edusta koko AIECE:n eikä välttämättä minkään yksittäisen jäsenlaitoksen näkemystä. Maksullisen raportin voi tilata täältä.

Dollarihintoihin perustuvat HWWI-indeksit (2010=100) 2012 2013 2014 2015
Kaikki raaka-aineet 125 123 121 119
Muutos, % -3 -2 -1 -2
Raaka-aineet pl. energia 103 98 99 103
Muutos, % -13 -5 1 4
Elintarvikkeet 122 109 118 128
Muutos, % -5 -11 8 9
Teollisuuden raaka-aineet 96 94 93 95
Muutos, % -16 -3 -1 2
Maatalousperäiset raaka-aineet 93 95 99 104
Muutos, % -16 2 4 5
Värimetallit 96 88 87 90
Muutos, % -14 -8 -1 4
Rautamalmi ja -romu 103 107 98 94
Muutos, % -18 3 -9 -4
Energiaraaka-aineet* 131 129 127 123
Muutos, % 0 -1 -2 -3
Raakaöljy 133 132 130 125
Muutos, % 1 -1 -2 -3

 

Indeksit eurohinnoin (muutos, %) 2012 2013 2014 2015
Kaikki raaka-aineet 5 -5 -5 3
Raaka-aineet pl. energia -5 -8 -2 10
Elintarvikkeet 3 -14 4 14
Teollisuuden raaka-aineet -9 -6 -5 8
Energiaraaka-aineet* 8 -5 -5 2
* Kivihiili ja raakaöljy

AIECE:n (Association of European Business Cycle Institutes) jäseninä on 44 suhdanne-ennusteita tekevää tutkimuslaitosta 21 maasta.

AIECE:n raaka-aineryhmään kuuluu yhdeksän tutkimuslaitosta:

BIPE: Bureau d’Information et de Prévisions Économiques, Issy-les-Moulineaux
ETLA: Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki
GKI: Economic Research Co., Budapest
HWWI: Hamburg Institute of International Economics, Hampuri
IBRKK: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Varsova
IfW: Institut für Weltwirtschaft, Kiel
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques, Pariisi
NIER: National Institute of Economic Research, Stockholm
Prometeia: Association Prometeia, Bologna

AIECE :n maailmankaupan ryhmään kuuluu seitsemän tutkimuslaitosta

DIW: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin
IBRKK: Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Paris
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica, Rome
NIESR: National Institute for Economic and Social Research, London
NIER: National Institute of Economic Research, Stockholm
OFCE: Observatoire français des conjonctures économiques

Hae tiedote pdf-tiedostona.