Kohti parempia kilpailukykyvertailuja: Etla osana CompNet -verkostoa

Etla on mukana laajassa CompNet tutkimusverkostossa, jonka tavoitteena on luoda mahdollisimman monessa EU-maassa harmonisoitu yritystason aineisto. Yhdenmukaistettua dataa voidaan hyödyntää erityisesti tuottavuuteen ja kilpailukykyyn keskittyvässä vertailevassa tutkimuksessa. Suomen Pankin rahamuseossa 28. toukokuuta järjestettävä seminaari kokoaa yhteen tutkijoita yliopistoista, keskuspankeista, tutkimuslaitoksista ja poliittisista instituutioista.

CompNet -tutkimusverkosto perustettiin alun perin Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimesta vuonna 2012. Tarkoitus on edistää politiikan ja tutkijoiden keskustelua kilpailukyvystä. CompNet tuottaa mikroaggregroitua tietokantaa, joka sisältää tuottavuusindikaattorit noin kahdellekymmenelle eri EU-maalle. Kaikki CompNetin jäsenet ovat mukana myös tuottavuuteen liittyvässä tutkimustyössä.

Verkoston tavoitteena on lisäksi luoda mahdollisimman monessa EU-maassa harmonisoitu yritystason aineisto, jota voidaan hyödyntää erityisesti tuottavuuteen ja kilpailukykyyn keskittyvässä vertailevassa tutkimuksessa. Etla pitää erityisen tärkeänä tulevaisuudessa tehtävää tutkimustyötä CompNet -tutkimusverkoston puitteissa sekä eri maiden harmonisoitujen mikroaineistojen hyödyntämistä vertailevassa tutkimuksessa.

– CompNet -yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia tutkia tuottavuuteen ja kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä käyttäen eri maissa koottuja samanlaisia yritystason aineistoja. Toivon, että pystymme lisäämään tällaisen tutkimuksen myötä ymmärrystä erityisesti siitä, poikkeavatko tuottavuuskasvun mekanismit eri maiden konteksteissa ja onko Suomessa siksi tarvetta erilaisiin talouskasvua edistäviin politiikkatoimiin kuin joissakin muissa maissa, valottaa Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski yhteistyön merkitystä Etlan ja Suomen näkökulmasta.

Etla on tuottanut tutkimusjohtaja Heli Kosken vetämän ”Innovation-led Pathways to Economic Growth”-hankkeen puitteissa CompNet -verkoston käytettäväksi aineiston Tilastokeskuksen etäjärjestelmän kautta. Hanke on Business Finlandin rahoittama ja siihen liittyen järjestetään 28.5.2024 Suomen Pankin ja CompNet -verkoston yhteistyönä kansainvälinen innovaatioihin ja talouskasvuun keskittyvä ”Innovation, allocation and economic growth – the micro-macro perspectives” -seminaari.

Seminaari pyrkii valaisemaan nykyajan trendien ja makrotaloudellisten sokkien vaikutusta innovaatioihin ja tuottavuuden kasvuun.

Suomen Pankin rahamuseossa järjestettävä seminaari kokoaa yhteen tutkijoita yliopistoista, keskuspankeista, tutkimuslaitoksista ja poliittisista instituutioista esittelemään havaintojaan tuottavuuden, innovaation, resurssien allokoinnin ja talouskasvun vuorovaikutuksesta. Seminaari järjestetään yhdessä Suomen Pankin, CompNetin ja Etlan kanssa.

Seminaarin pääpuheenvuorot esittävät pääekonomisti Chiara Criscuolo (International Finance Corporation, IFC), taloustieteen professori Eric Bartelsman (Vrije Universiteit) sekä CompNetin puheenjohtaja Filippo di Mauro (CompNet).

CompNetin tutkijoita vieraili Etlassa joulukuussa 2023. Kuvassa CompNetin tutkija Alessandro Zona, esittelee Tilastokeskukseen pystytettyä MDL-tietokantaa ja sitä, miten vastaavia tietokantoja on käytetty muissa verkoston maissa.

Artikkelikuvassa vasemmalta: CompNet Scientific Teamin vierailuun Suomessa osallistuivat Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen, Compnet-tiimin konsultti Elena Sponga, Suomen Pankin neuvonantaja Juuso Vanhala, Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski, Vrije Universiteit (VU) Amsterdamin professori Eric Bartelsman, Etlan tutkija Ilkka Ylhäinen sekä Vrije Universiteit (VU) Amsterdamin tutkijatohtori Alessandro Zona Mattioli.