ETLA johtaa kansainvälistä tutkimushanketta EU:n finanssipolitiikan koordinaatiosta

Euroopan unionin jäsenmailleen asettamia finanssipoliittisia sääntöjä on eurokriisin kuluessa uudistettu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn johtamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa selvitetään uudistusten tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisia uusia keinoja edesauttaa vakaata talouskehitystä EU:n jäsenmaissa.

ETLAn johtama ryhmä sai tutkimushankkeelle rahoituksen EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Ohjelman rahoitus on kansainvälisesti hyvin kilpailtua. Rahoituspäätökset perustuvat tieteelliseen vertaisarviointiin.

Hankkeen nimi on “Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties” eli lyhyesti FIRSTRUN. Nimensä mukaisesti hankkeessa selvitetään, miten kansallisen finanssipolitiikan vaikutukset muihin EU-maihin ja talouskehitykseen liittyvä epävarmuus tulisi ottaa huomioon yhteisiä finanssipolitiikan sääntöjä ja kansallisia talouspolitiikan strategioita suunniteltaessa. Hankkeessa analysoidaan monia ajankohtaisia ja kiistanalaisia ehdotuksia, joiden tavoitteena on tasata jäsenmaiden kohtaamia suhdannevaihteluita. Esimerkkeinä mainittakoon työttömyysturvamenojen rahoittaminen EU:n yhteisestä budjetista ja EU:n rakennerahastojen nykyistä joustavampi käyttö.

Hanke antaa mahdollisuuden selvittää monia Suomenkin näkökulmasta mielenkiintoisia kysymyksiä, esimerkiksi sitä, miten uudet finanssipoliittiset säännöt vaikuttavat Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan, ja minkälaista talouspolitiikan koordinaatiota Suomen kannattaisi EU:ssa edistää.

ETLAlla on hankkeessa seitsemän eurooppalaista kumppania eli London School of Economics (LSE) ja National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Isosta-Britanniasta, Centre for European Policy Studies (CEPS) Belgiasta, Institute for Advanced Studies (IHS) Itävallasta, Guido Carli University (LUISS) Italiasta, Center for Social and Economic Research (CASE) Puolasta, sekä Institute of Economic Research (IER) Slovakiasta.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Niku Määttänen, ETLA, puh. 041 545 6721