Etla ennustaa: Suomen kilpailukyky pysyy vakaana lähivuosina

Suomen tuotannon kustannuskilpailukyky on vakaa tänä ja ensi vuonna, ilmenee Etlan tuoreesta kilpailukykyennusteesta. Työvoimakustannusten kehitys parantaa kilpailukykyä tänä vuonna, kun taas valuuttakurssit heikentävät sitä. Kilpailijamaihin verrattuna Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde tänä vuonna paranee, mutta vastaavasti heikkenee ensi vuonna. Etla arvioi, että kustannuskilpailukyvyn paraneminen yhdellä prosentilla nostaa Suomen tavaraviennin määrää keskimäärin 0,95 prosenttia.

Suomen tuotannon kustannuskilpailukyvyn ennustetaan säilyvän vakaana tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna kustannuskilpailukyky heikkenee 0,2 prosenttia ja on muuttumaton ensi vuonna. Suhteessa euroalueeseen kilpailukyky vahvistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia ja heikkenee vastaavasti ensi vuonna.

Tuoreet luvut ilmenevät Etlan kustannuskilpailukykyennusteesta, jonka on laatinut Etlan tutkija ja ennusteryhmän jäsen Ville Kaitila. Etlan erikoisartikkelisarjassa julkaistu ”Kilpailukykynäkymät vakaat” (Erikoisartikkeli 2, Muut Julkaisut) perustuu Suomen osalta Etlan maaliskuussa julkaistuun suhdanne-ennusteeseen ja muiden maiden osalta EU-komission tuoreisiin toukokuun lukuihin.

Tänä vuonna Suomen kilpailukykyä parantaa työvoimakustannusten kehitys työtuntia kohden, kun taas valuuttakurssit heikentävät sitä. Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde paranee kilpailijamaihin verrattuna tänä vuonna kaksi prosenttia. Ensi vuonna kehitys kääntyy, kun vaihtosuhde heikkenee 1,6 prosenttia. Vaihtosuhteen paraneminen, eli vientihintojen nousu suhteessa tuontihintoihin, on hyvinvoinnin tasoa nostava tekijä.

Kustannuskilpailukyvyn seuraaminen on tärkeää, koska kilpailukyky tukee viennin kehitystä ja siten talouskasvua ja työllisyyttä, korostaa laskelman laatinut Ville Kaitila.

– Kilpailukyvystä on pidettävä huolta, jotta Suomen vienti pääsee kasvu-uralle heti, kun tämänhetkinen heikko tilanne väistyy ja vientimarkkinat piristyvät. Kun monet tulevan hallituskauden tärkeät tavoitteetkin riippuvat talouskasvun ja työllisyyden paranemisesta, on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta kilpailukyvystä, ettemme putoa kilpailijamaiden vauhdista, Kaitila sanoo.

Etla on aiemmin arvioinut, että kustannuskilpailukyvyn paraneminen yhdellä prosentilla vuosina 1995–2019 nosti tavaraviennin määrää keskimäärin 0,95 prosenttia.