Äänekosken tehdas vihittiin käyttöön: tulossa 12 miljardin arvonlisä

Keskiviikkona 18.10. juhlallisesti käyttöön vihitty Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on piristänyt Suomen taloutta jo rakennusvaiheessa. Etlan keväällä 2016 tekemän arvion mukaan Äänekosken tehdas lisäsi rakennusvaiheessa Suomessa toimivien yritysten liikevaihtoa 2,4 miljardia euroa ja arvonlisää kertyi lähes miljardi. Rakentamisen työllisyysvaikutukset ovat olleet lähes 4000 henkilöä vuodessa.

Kun biotuotetehdas pääsee täyteen vauhtiin ensi vuonna, nousevat myös liikevaihtovaikutukset merkittävästi. Etlan laskelmien mukaan vuonna 2020 liikevaihtovaikutus nousee 900 miljoonaan euroon ja myöhemmin liki miljardiin euroon vuodessa. Etla laskee tehtaan tuovan koko toiminta-aikanaan kaikkiaan 12 miljardin euron arvonlisän.

Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö huomauttaa Kauppalehden haastattelussa 18.10., että Etlan laskelmat on tehty hyvin konservatiivisesti. Lisävaikutuksia biotuotetehtaasta voi vielä tulla sivutuotteista, kuten puuvillan korvaavasta tekstiilikuidusta.

–  Positiivisen yllätyksen voisivat tuoda esimerkiksi sellun käytön uudet muodot, kuten puuvillan korvaaminen sellulla, Ali-Yrkkö arvioi.

Etlan johtava tutkija Timo Seppälä arvioi Ylen tv-uutisissa 18.10. Äänekosken tehtaan merkitystä koko Suomelle.

– Kaiken paperitehtaisiin kehitettävän teknologian arvonlisästä iso osa tulee Suomesta, toisaalta myös raaka-aineella on ollut iso merkitys tehtaan sijaintipäätöksen näkökulmasta. Eli sitäkin kautta se tuottaa hyvinvointia Suomen bkt:hen, Seppälä totesi.

Jyrki Ali-Yrkön, Timo Seppälän ja Juri Mattilan tutkimusraportissa ”Suurten yritysten ja niiden arvoketjujen rooli taloudessa” (ETLA Raportit 53) analysoidaan suurimpien yritysten roolia Suomen kansantaloudessa. Tulosten mukaan 10 arvonlisältään suurinta yritystä tuottaa 7,6 % Suomen bkt:sta. Lisäksi ne synnyttävät merkittäviä kerrannaisvaikutuksia talouteen. Tulosten perusteella suurimpien yritysten tuottavuuden taso ja sen kasvuvauhti ylittävät selvästi sen, mitä ne ovat keskimäärin muissa yrityksissä.

Ali-Yrkkö, Jyrki – Seppälä, Timo – Mattila, Juri: ”Suurten yritysten ja niiden arvoketjujen rooli taloudessa” (ETLA Raportit 53)

Lue myös Kauppalehden Jorma Pöysän artikkeli aiheesta.

Katso Ylen tv-uutisten  Jari Järvisen juttu aiheesta klo 20:30 lähetyksessä, kohdasta 7:40 alkaen.