Suomi tarvitsee poikkihallinnollista startup-politiikkaa

Poikkihallinnollista strategiaa startup-toimintaympäristön kehittämiseksi esitetään Valtioneuvoston tilaamassa tuoreessa selvityksessä. Selvityksen tekijät Ramboll Management Consulting Oy, Etlatieto Oy, 4Front Oy, Urban Mill sekä The Evidence Network Ltd arvioivat, että strategiaa tarvittaisiin, jotta Suomi kykenisi kirimään toimintaympäristön kehittämisessä kansainväliselle tasolle.

Raportti Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat luo tilannekuvan suomalaisten uusien ja kasvuhakuisten yritysten eli startup-yritysten nykytilasta ja niiden merkityksestä elinkeinoelämälle. Päätavoitteena oli selvittää, miten julkista politiikkaa tulisi kehittää, jotta se edistäisi mahdollisimman hyvin startup-yritysten kasvua.

Selvitys osoittaa suomalaisten yritysten olevan kasvuhaluisempia kuin vuosikymmen sitten. Kasvun tavoittelijat ovat myös aiempaa koulutetumpia ja kokeneempia ja innovaatiotoiminta on nyt uusyrittäjyydessä aiempaa keskeisemmässä asemassa. Kasvua haetaan lisäksi aikaisempaa useammin kansainvälisiltä markkinoilta.

Selvityksen tulokset tukevat näkemystä siitä, että kansallinen startup-toimintaympäristö on kehittynyt paljon kymmenen viime vuoden aikana. Tästä huolimatta Suomi on kuitenkin kansainvälisestä kehityksestä jäljessä. Startup-toimintaympäristön kehittäminen edellyttääkin selvityksen mukaan julkiselta sektorilta entistä vahvempaa ja fokusoidumpaa startup-yrityspolitiikkaa sekä startup-strategiaa, joka on myös laadittu eri hallinnonalojen ja startup-kentän toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Strategian tulisi sisältää yli hallitusohjelmajaksojen kantavia linjauksia ja toimenpiteitä, joiden avulla edistetään startup-yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittymistä.

Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.