Paremmaksi talousosaajaksi pelaamalla – Etla mukaan kansainväliseen Erasmus-hankkeeseen

Monella nuorella ei ole riittävää talousosaamista, mikä vaikuttaa negatiivisesti myös nuoren omaan tulevaisuuteen. EU:n Erasmus+ rahoittama tutkimushanke tähtää nuorten talousosaamisen parantamiseen oppimista helpottavien innovaatioiden avulla. Hankkeen lopputuote on verkossa pelattava peli, jossa voi harjoitella talousosaamiseen liittyviä päätöstilanteita.

Etla osallistuu Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman rahoittamaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen ”ANGLE: Talousosaamisen parantaminen elinkaaren tärkeissä päätöstilanteissa”. Laajan yhteishankkeen tavoitteena on parantaa nuorten talousosaamista, joka on OECD:n viimeisimpien PISA- ja PIAAC-raporttien mukaan niin riittämätöntä, että se varjostaa jo nuorten tulevaisuudennäkymiä.

Hanke pureutuu niihin ihmisen elinkaaren vaiheisiin, joissa tehdään isoja taloudellisia päätöksiä. Elinkaarimalliin on otettu neljä tärkeää päätöstilannetta: 1) koulutuksen jatkaminen vai työelämään siirtyminen, 2) kuinka säästää ja sijoittaa, 3) kodin ostaminen vai vuokraaminen sekä 4) työnteon jatkaminen vai eläkkeelle jääminen.

Hanke toteutetaan vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Taloustieteilijät eri eurooppalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista tuottavat ensin materiaalia tärkeistä päätöstilanteista, minkä jälkeen opiskelijoiden kanssa luodaan hankkeen pääasiallinen tuotos eli peli, jossa harjoitellaan näitä päätöstilanteita. Pelitilanteita myös videoidaan ja niiden perusteella laaditaan lisää tukimateriaalia. Peliä pelataan pääosin verkkoversiona, mutta siitä on luvassa myös lautapeliversio.

Etlan osuus hankkeessa keskittyy yhteen elinkaaren päätöstilanteista: asumismuodon valintaan ja omistusasumisen rahoitukseen. Etlassa hankkeesta vastaavan tutkimusneuvonantajan Tarmo Valkosen mukaan Etlalla on myös selkeä tavoite tutkimusyhteistyölle.

– Hankkeessa on meille kyse pääosin yhteiskuntavastuullisesta taloustiedon jakamisesta. Asumiseen liittyvän tutkimusmateriaalin lisäksi Etla osallistuu pelin kehittämiseen yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa tuotettu materiaali ja peli käännetään myös suomeksi, Valkonen sanoo.

Etla järjestää hankkeen lopuksi myös seminaarin, jossa saatuja tuotoksia esitellään keskeisille tahoille. Finanssiala on Etlan kumppanina aktiivisesti mukana hankkeessa.

Hankkeen yhteistyökumppanit vastaavat materiaalin tuottamisesta muihin elinkaarinäkökulman päätöstilanteisiin. Etlan lisäksi hankkeeseen osallistuvat CeRP – Collegio Carlo Alberto Italiasta, Nibud – National Institute for Family Finance Information Hollannista, PUSH – Palermo Urban Solutions Hub Italiasta, ST Skills Together Srls Italiasta, Tilburgin yliopisto Hollannista, Varsovan kauppakorkeakoulu Puolasta sekä Paris Dauphinen yliopisto Ranskasta.

 

Tutustu tarkemmin hankkeeseen

Hankkeen kotisivut

 

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelma kattaa kaikki koulutustasot: varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiot, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.