Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto aiheesta VN/8871/2019 VN/8871/2019

Valkonen 25.9.2020_LAUSUNTO