Cleantechin paluu – onko todellisuus edelleenkään tarua ihmeellisempää?

Tahvanainen Antti-Jussi

Cleantechistä on vuosia povattu Suomen talouden pelastajaa. Nyt kun alan kasvukivut näyttävät globaalissa mittakaavassa selätetyiltä, päätimme Demos Helsingin ja Michiganin yliopiston kanssa tarkastella väitteen perusteita.

Syntyi tutkimus, jonka juuri julkaisimme. Se vastaa kysymykseen, millaisena näyttäytyy kaupallinen cleantech Suomessa, kun tarkastelun kohteena ovat muun muassa cleantechin eri sektorit, arvonlisäys ja taloudellinen menestys?

Tulokset voidaan kiteyttää kolmeen havaintoon: Ensinnäkin suomalaisen cleantechin kivijalka on valmistavassa teollisuudessa. Toiseksi, kuluttajille suunnatut innovaatiot ovat harvassa. Kolmanneksi, teollisuuden uudistumisen ytimen – pienten ja keskisuurten cleantech -yritysten – taloudellinen tilanne on vähintäänkin hälyttävä.

Jos pienten ja keskisuurten yritysten heikko taloudellinen tilanne on enemmän kuin tilastollinen harha, on edessä siintävän kehityksen tie kuoppainen. Jos talouden ketterimmät liikkujat todella taistelevat kannattavuusongelmien kanssa, pienenee innovatiivisten kehittäjien ja toimialarajat yrittävien radikaalien joukko. Tällöin suomalaisen cleantechin kasvu ja pitkäjänteinen kestävyys on aidosti vaakalaudalla.

Samaan aikaan, kun uudistajien joukko Suomessa on ahtaalla, valjastaa alan innovatiivinen kärki muualla maailmassa kuluttajamarkkinoita nopeaan kasvuun palveluilla, jotka nojaavat digitaalisiin ratkaisuihin. Uusia disruptiivisia liiketoimintamalleja kehittävät sekä maailman arvokkaimmat pörssiyhtiöt Googlesta Amazoniin että nopean kasvun startupit Airbnbstä Uberiin. Cleanweb, älykkäät kaupungit, teollinen internet, ja kuluttaja-cleantech ovat vain muutamia nimityksiä markkinoille, joita nämä yritykset pitävät leikkikenttänään.

Herää kysymys, onko mahdollista, että tuotannon ja teknologian korostunut osuus suomalaisesta cleantechistä muodostuu alan kasvun kiviriipaksi? Tulisiko Suomen cleantech -alan keskittyä siihen, missä olemme olleet hyviä ja erikoistua teknisten ratkaisujen kehittämiseen?

Yksi palvelupohjaisen cleantechin tukirangoista ovat erilaiset tieto- ja viestintäteknologiat. Molemmilla osa-alueilla suomalaisella teollisuus- ja palvelutuotannolla on edellytykset menestyä. Suomalaisen kentän uudistuminen vaatii toimia, joilla nämä osaamiset voidaan valjastaa luonnonvaroja fiksusti hyödyntävien ratkaisujen kehittämiseen ja sijoituksien houkuttelemiseen.

Uranuurtajia on toki jo olemassa. Ne eivät kuitenkaan vielä yksinään väräytä talouden tilastomittareita. Kasvua saadaan aikaiseksi kun kuluttajacleantech-yritykset kytketään osaksi laajempaa ekosysteemiä. Se tarkoittaa, että perinteiset arvoketjut on uskallettava avata uudenkaltaisille toimijoille ja tekemisen tavoille. Tämä parantaa uusien yritysten kasvumahdollisuuksia ja avaa globaalit kasvumarkkinat myös talouden perinteisemille vetureille.