Finns det plats för alla på arbetsmarknaden? En översikt med fokus på resultat och utmaningar för arbetsmarknadspolitik riktad mot specialgrupper

Arbets- och näringsministeriets publikationer 17/2015