EtlaTalks: Mikä tekee talousennustamisesta niin vaikeaa?

Tällä viikolla EtlaTalks käsittelee talousennustamista, sen vaikeutta ja ennustamiseen liittyvää epävarmuutta. TalousTV:n päätoimittaja Jouko Marttilan vieraana on Etlan väitöskirjatutkija Jetro Anttonen, joka kertoo muun muassa miksi talousennusteet esitetään piste-estimaatteina ja mihin talousennusteita ylipäätään tarvitaan.

Talousennustamisen vaikeus piilee Anttosen mukaan siinä, että taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ennusteisiin sisältyy aina jonkinasteista epävarmuutta. Talousennusteet esitetään usein piste-estimaatteina, jotka harvemmin toteutuvat tarkalleen eikä ennusteisiin sisältyvää epävarmuutta tuoda ilmi. Anttosen mukaan piste-estimaatit ovat kuitenkin helpoin tapa viestiä talousennusteista yleisöille.

– Vaikka yksittäiset piste-estimaatit eivät useinkaan toteutuisi – ja on oikeastaan aika epätodennäköistä, että ne juuri sellaisina toteutuisivat – niin ennusteista on kuitenkin kaikkein helpoin viestiä tällä tavalla. Eli annetaan yksittäinen luku, joka vastaa meidän käsitystämme siitä kaikkein todennäköisimmästä tilanteesta. Parempi vaihtoehto olisi totta kai, että viestittäisiin se epävarmuus, joka ennusteeseen liittyy, Anttonen toteaa.

Miksi ihmeessä talousennusteita sitten tehdään, vaikka ne harvemmin toteutuvat sellaisenaan ja niissä on jonkinasteista epävarmuutta? Anttosen mukaan, jos ymmärretään ja huomioidaan talousennusteisiin liittyvä epävarmuus, ennusteet vastaavat kuitenkin parasta käsitystämme taloudesta sillä hetkellä. Lisäksi ennusteet voivat olla hyvinkin hyödyllisiä, kun tehdään arvioita siitä, mitä tulisi seuraavaksi tehdä tai mihin suuntaan ollaan menossa.

Yhteiskunnan eri aloilla puhutaan tällä hetkellä paljon tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisestä, mutta talousennusteet tekee kuitenkin vielä viime kädessä ihminen. Tekoäly on toki mahdollistanut nykypäivänä suuremman informaation sisällyttämisen mallipohjaisiin ennusteisiin. Myös Etlan EtlaNow-ennusteen taustalla on pelkästään automaattinen malli. Kuitenkin talousennusteessa ihmisen roolilla on puolensa.

– Asiantuntijan ennusteeseen tuoma lisä voi olla aika suuri, sillä hän pystyy tuomaan tietoa, jota ei saataisi sisällytettyä ainakaan kovin helposti puhtaasti mallipohjaiseen ennusteeseen. Tämä lisä voi olla esimerkiksi tietoa poliittisista epävarmuustekijöistä. Näin ollen asiantuntijan luomaan ennusteeseen pystytään sisällyttämään enemmän tietoa ja ennusteesta voi tulla tarkempi, Anttonen sanoo.

EtlaTalks ilmestyy touko- ja kesäkuussa kerran viikossa tutustuttaen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja siellä tehtävään tutkimukseen. Kevään tuotantokausi toteutetaan yhteistyössä TalousTV:n kanssa.