Alustat, data ja tekoäly puhuttivat BRIE-ETLA -seminaarissa

Keskiviikkona 27.11.2019 Etlassa järjestettiin data- ja alustatalouden teemoja käsittelevä Data economy: business opportunities, regulation and competition -seminaari. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa datan jakamisen liiketoiminnallisista mahdollisuuksista, tekoälystä ja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaikutuksista. Etlasta oman puheenvuoronsa pitivät Heli Koski, Nelli Valmari ja Timo Seppälä. Tilaisuus oli osa BRIE-ETLA -hanketta sekä Suomen Akatemian TECH-hanketta.

Seminaarissa kuultiin päivän mittaan lukuisia mielenkiintoisia puheenvuoroja data- ja alustataloudesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Seminaarin aamupäivän osiossa käsiteltiin datan jakamisen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Etlan johtava tutkija Timo Seppälä käsitteli datan jakamista ja sen hyötyjä yrityksille (lue lisää datan jakamisesta tuoreesta uutisestamme). Iltapäivän osio keskittyi datatalouteen, sen säätelyyn ja kilpailuun. Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkija Nelli Valmari esittelivät meneillään olevan GDPR:n vaikutuksia käsittelevän tutkimuksensa alustavia tuloksia.

#dataeconomy osa monivuotista BRIE-ETLA -yhteistyöhanketta

BRIE-ETLA tutkimusyhteistyö perustettiin jo vuonna 2001. Hankkeen tarkoituksena on havaita ajoissa talouden häiriöitä, kompastuskiviä ja haasteita sekä herättää keskustelua ja tuottaa ratkaisuja ennalta nähtyihin ongelmatilanteisiin. BRIE-ETLA 2019–2022 tutkimussuunnitelma Shaping the Future in the Era of Intelligent Tool: AI and Beyond tutkii uusien ja tulevien informaatioteknologioiden vaikutuksia yrityksiin ja yhteiskuntaan

Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski näkee pitkään jatkuneen tutkimusyhteistyön merkityksen tärkeänä ja korostaa myös muuttunutta tutkimuskenttää.

– Jo yli kymmenen vuotta jatkunut BRIE-ETLA -yhteistyö on alusta asti keskittynyt digitalisaation yhteiskunnallis-taloudellisiin vaikutuksiin. Ensimmäisessä yhteisessä projektissa tutkittiin muun muassa globalisaation ja digitalisaation vaikutuksia arvonluontiin ja markkinoihin. Nyt tutkimuksen keskiössä ovat alustat, data ja tekoäly ja se, miten niihin liittyvät teknologiamurrokset ja muuttuvat markkinat datajätteineen muovaavat ja asettavat uusia vaateita innovaatio- ja kilpailupoliitikalle, Koski sanoo.

BRIE-ETLA tutkimushankkeessa mukana on poikkitieteellinen ryhmä ja joukko tutkimuslähestymistapoja, joiden päätavoitteena on selvittää uusien teknologiaratkaisujen käyttöönoton ja digitaalisten alustojen hyödyntämisen vaikutuksia liiketoimintaan, teollisuuteen ja työhön.

– Projektissa tehtävä poikkitieteellinen tutkimusyhteistyö tuo kysymysten käsittelyyn taloustieteilijöiden, insinöörien ja sosiologien näkökulmat – kaikkia niitä tarvitaan, Koski tiivistää.

BRIE-ETLA 2019–2022 tutkimushanketta johtavat Etlan puolelta tutkimusjohtaja Heli Koski ja johtava tutkija Timo Seppälä. Lisäksi projektissa mukana ovat Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja tutkijat Juri Mattila, Mika Pajarinen ja Nelli Valmari.