ympäristötalous

EU:n ilmastopolitiikan talousvaikutukset vuoteen 2020

Towards a Green Post-Crisis Economy – The Position of Finland in Environmental Technologies

Kasvihuonekaasupäästöjen ennakointi ja EU:n päästörajoituspolitiikan vaikutusten arviointi

Climate Policies and Economic Growth

Global Change and Energy Markets – Analysis the Effects of Nordic Electricity Market Integration on Environmental Policy Using GTAP-E Model

Arvioita ilmastotavoitteen kokonaistaloudellisista vaikutuksista Suomessa