Tutkimusohjelmat

ETLAssa tehdään tutkimusta viidessä tutkimusohjelmassa sekä Etlatieto Oy:ssa:

Julkinen talous ja talouspolitiikka:

 • Verotus
 • Väestön ikääntyminen ja julkisen talouden kestävyys
 • Sosiaalivakuutus ja julkisen ja yksityisen sektorin työnjako

Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus:

 • Kilpailun vaikutus yrityksiin
 • Innovaatioiden ja yritysdynamiikan väliset yhteydet
 • Yritysten tuottavuuden kasvu ja ”luova tuho”

Makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet:

 • Taloudellinen kasvu ja Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa
 • Suomen ja suomalaisten yritysten kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen toimintaympäristö ja taloudelliset rakenteet
 • Suhdannekehityksen analyysi ja ennustaminen

Tieto ja teknologia

 • Syvenevän digitalisaation vaikutukset ihmistyön määrään, laatuun ja sisältöön
 • Digitalisaation vaikutusten huomioiminen yritysstrategioissa ja yhteiskuntapolitiikassa
 • Globaalien arvoketjujen vaikutus Suomen ja suomalaisten kilpailukykyyn
 • Startup-yritysten rooli talouden uudistumisessa

Työmarkkinat ja osaaminen:

 • Työmarkkinoiden rakenne ja dynamiikka
 • Työmarkkinainstituutiot ja palkkajärjestelmät
 • Osaaminen ja koulutuspolitiikan vaikuttavuus

Yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimusohjelmista on Tietoa ETLAsta -osiossa kohdassa Organisaatio.