Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)
Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset (Etlatieto Oy)

Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset (Etlatieto Oy)

Finnveran myöntämän vientirahoitustakuiden ja -luottojen myötä valtion riskit ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti. Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa tämän rahoituksen tuomista mahdollisista hyödyistä ja vaikutuksista, jotta riskejä voidaan suhteuttaa mahdollisiin tuottoihin.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtion vientirahoitusta saaneiden kaikkein suurimpien hankkeiden/saajayritysten vaikutuksista talouteen. Tulosten avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin:

– Minkälaisia yrityksiä kuuluu suurimpia vientitakauksia saaneiden yritysten arvoketjuun kuuluu ja miten ketjut ovat muuttuneet ? Onko toimittajayrityksillä myös muuta merkittävää liiketoimintaa/vientiä?
– Miten arvoketjuun kuuluvat yritykset eroavat muista saman toimialan yrityksistä tuottavuuden ja työllisyyden osalta?
– Mikä on tuonnin ja ulkomaalaisten toimijoiden rooli yritysten arvoketjuissa?
– Millaisia arvonlisä- ja työllisyysvaikutuksia suurissa vientitakauksia/-luottoja saaneissa kohteissa on syntynyt?

Vaikutuksissa otetaan huomioon arvoketjun kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset sekä työllisyyteen että arvonlisäykseen. Lisäksi tulemme analysoimaan myös koko arvoketjun työntekijöiden kulutuksen kautta syntyviä vaikutuksia.