Palkkatuen vaikutusten arviointi

Palkkatuen vaikutusten arviointi

Tutkimushankkeessa arvioidaan laajapohjaisesti palkkatuen vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömien ja aineistojen sallimissa rajoissa myös osatyökykyisten työllistymiseen ja työllisenä pysymiseen, mukaan lukien ansiotason kehitykseen. Tämän päätavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään tutkimuksen kannalta keskeisiä yksilötason pitkittäisaineistoja ja kansainvälisen tutkimuksen suosittelemia lähestymistapoja ja arviointimenetelmiä.

Palkkatuen arvioinnin kohteena ovat yhtäältä 2010-luvun vuotta 2015 edeltävä ajanjakso ja toisaalta vuoden 2015 alussa voimaan tulleet muutokset palkkatuessa sekä vuoden 2017 alussa toteutettavat palkkatuen muutokset. Tämä kolmijako tarjoaa tarkastelukehikon, joka havainnollistaa niin uudistuksia edeltävää tilannetta kuin myös uudistusten aikaansaamia palkkatuen vaikutuksien muutoksia.

Tutkimukseen osallistuvat seuraavat henkilöt:

Tutkimuksesta vastaavat: