Kasvun nälkä: Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina (Etlatieto Oy) [Valmistunut]
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2016 Tutkimusta sponsoroi: Suomen pääomasijoitusyhdistys (FVCA), Tekes
Kasvun nälkä: Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina (Etlatieto Oy) [Valmistunut]

Kasvun nälkä: Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina (Etlatieto Oy) [Valmistunut]

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti kahden sijoittajatahon, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsenyritysten ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, rooleja Suomessa toimivien yritysten kasvun rahoittajina ja ”kasvun nälän” synnyttäjinä. Erityisesti selvitetään innovaatio- ja pääomarahoituksen vaikuttavuutta ja kohdentumista Suomessa toimiviin yrityksiin vuosina 2007–2015.