Kansainvälinen yhteistyö

ETLAlla on Euroopassa laaja yhteistyökumppanien verkosto. Laitos on jäsenenä suhdanne-ennusteita tekevien tutkimuslaitosten liitossa AIECE:ssa, talouspolitiikkaa tutkivien tutkimuslaitosten ENEPRI-verkostossa sekä euroalueen suhdannekehitystä ennustavassa ja talouspolitiikkaa arvioivassa EUROFRAME-verkostossa.