Time-dependent Effects of Unemployment Benefits

Kettunen Juha

Finnish Economic Papers, Vol. 7, 1994:2, 120-129.

Information om publikationen

Serie
Reprints 191
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska