Economic Globalisation in Developing Countries – The Cases of Nepal and Tanzania

Kotilainen MarkkuKaitila Ville

Globalisaation on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen keskustelunaihe sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa. Teollisuusmaiden osalta keskustelu on suhteellisen pragmaattista, mutta kehitysmaiden tapauksessa siihen liittyy enemmän poliittisia ja sosiaalisia näkemyseroja. Markku Kotilaisen ja Ville Kaitilan tutkimuksessa Economic Globalisation in Developing Countries analysoidaan kehitysmaiden taloudellista globalisaatiota. Analysoitavina maina raportissa ovat Nepal ja Tansania, joita tutkitaan perusteellisesti tutkimuksen alussa esitetyn viitekehyksen puitteissa. Tutkimuksen aluksi selvitellään globalisaatio-käsitettä, sen historiaa ja vaikutuksia kehitysmaihin yleensä. Sen jälkeen tarkastellaan joitain globalisaation astetta kuvaavia indikaattoreita Suomen pitkäaikaisille kehitysyhteistyökumppaneille Nepalille, Tansanialle, Mosambikille, Etiopialle ja Vietnamille sekä muutamille muille kehitysmaille.

Information om publikationen

Serie
ETLA B 191
Sidor
218
Pris
35 €
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska