Etlas 70-årsjubileumsseminar (För inbjudna gäster)

Företrädaren till Näringslivets Forskningsinstitut (Etla), Taloudellinen Tutkimuskeskus, inledde sin verksamhet den 1 augusti 1946. Institutet har således varit verksamt i 70 år. Etla anordnar ett 70-årsjubileumsseminarium för inbjudna gäster den 29 augusti i Solennitetssalen vid Helsingfors Universitet. Seminariets huvudtalare är professor Erik Brynjolfsson från Massachussets Institute of Technology.

Tilläggsinformation: Minna Tokkari, minna.tokkari@etla.fi, puh. (09) 609 90401.