Nobelpriset i ekonomisk vetenskap till Oliver Hart och Bengt Holmström

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, för deras bidrag till kontraktsteorin.

Fornaro, Paolo

Nobelpriset i ekonomisk vetenskap till Oliver Hart och Bengt Holmström

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, för deras bidrag till kontraktsteorin.

Fornaro, Paolo