Rahoitus

ETLAn toiminnan perustana on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys ry:n tarjoama rahoitus.

ETLAssa tehdään tutkimusta ja ennustetyötä myös ulkopuolisella rahoituksella, joka kattaa nykyisin yli puolet kuluista.

ETLAa ylläpitävän kannatusyhdistyksen jäseninä ovat:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto r.y.
  • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö

Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa eri ministeriöt, järjestöt ja säätiöt. Tutkimuksia rahoittaa myös EU. ETLA saa toimintaansa avustusta Opetusministeriön jakamista Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

  • ETLA’s funding in 2011